Skip to main content

COACHING

Rozwój osobisty i zawodowy? Leży w zasięgu Twoich możliwości. Wesprę Cię w procesie zmian Twoich przekonań, które doprowadzą Cię do rozkwitu kariery czy zbudowania świata Twoich marzeń. Life coaching, coaching zawodowy, przekonań, przygotowujący do zmiany lub pozwalający Twojej firmie ruszyć do przodu – wybierz to, co potrzebujesz i zapisz się na sesję. 

Czas na zmiany!

Coaching jest jak iskra, która rozpala wewnętrzny płomień oraz jak katapulta do świata Twoich marzeń. To moja definicja. Wg ICF to towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału. Też się z nią zgadzam. Dowiedz się, jak pracuje i z jakimi tematami możesz się do mnie zgłosić. 

Jak wygląda praca ze mną podczas procesu coachingowego?

 1. Podczas pierwszej sesji analizujemy Twoją sytuacją i ustalamy obszary, które są dla Ciebie istotne do pracy. To dobry czas, aby się poznać, zadać pytania, wyjaśnić wątpliwości. Następnie przeprowadzam dla Ciebie sesję coachingową. Po sesji wysyłam Ci kontrakt do podpisania.
 2. Spotkania online – spotykamy się na platformie Zoom na 60 minut.
 3.  Podczas każdej sesji ustalamy cel, który jest dla Ciebie istotny. Cele mogą dotyczyć różnych obszarów życia (kariera, życie osobiste, relacje, rozwój osobisty, zmiany życiowe, prowadzenie własnej firmy).
 4. Praca coachingowa opiera się na pytaniach, które pobudzają do myślenia, zrozumienia swoich potrzeb, celów i wyzwań. Mogę również wykorzystywać ćwiczenia wizualizacyjne, praktyki mindfulness oraz moje ulubione metody niekonwersacyjne (praca z ciałem, praca z obrazem).
 5. Każde spotkanie kończy się zaplanowaniem działań lub jednym krokiem do wdrożenia po spotkaniu.
 6. Wszystkie sesje są poufne, zachowuje pełną dyskrecję informacji.
 7. Sesje możliwe są w naturze! Dlaczego? Ponieważ otwarta przestrzeń sprzyja kreatywności, wyciszeniu, rozwoju kreatywności, a naturalne otoczenie może stać się świetnym symbolem stanów umysłu. jak to działa? Znajdź miejsce w naturze, gdzie czujesz się komfortowo i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. arunkiem koniecznym jest dobre połączenie internetowe.

 8. Możesz zapisać się na jedną sesję, jednak dla większego efektu polecam współpracę 3 lub 6-miesięczną. Twój mózg potrzebuje czasu na stworzenie nowych połączeń neuronowych oraz zmianę nawyków i sposobu myślenia.

ZAPISZ SIĘ NA SESJĘ 

LIFE COACHING

Pomogę Ci określić Twoje życiowe cele oraz wydobyć z Ciebie siłę i motywację do ich osiągnięcia. Wspólnie przejdziemy przez proces, prowadzący Cię do spełnienia i samorealizacji.

COACHING KARIERY

Myślisz o zmianie swojej ścieżki zawodowej lub awansie? Chcesz w pełni wykorzystać swój potencjał? Zaplanujemy rozwój Twojej kariery i sposób na przezwyciężenie zawodowych wyzwań.

COACHING PRZEKONAŃ

Zamieńmy blokujące Cię przekonania na pozytywne i konstruktywne myśli, dzięki którym przełamiesz swoje ograniczenia. Uwierz w siebie i pokonaj własne ograniczenia.

COACHING ZMIANY

Wesprę Cię w procesie wprowadzania ważnych zmian w Twoim życiu prywatnym i zawodowym.

COACHING WŁASNA FIRMA

Coaching dla własnej firmy pomoże Ci określić i osiągnąć cele biznesowe, zwiększyć zarobki i rozwinąć umiejętności, dzięki którym Twoja firma odniesie sukces.

LIFE COACHING 

Czy czujesz, że chwilami wiatr wiejący w Twoje żagle słabnie? Zamiast odwagi odczuwasz niepewność? Chcesz lepiej zrozumieć swoje potrzeby, umieć nazwać swoje cele i wykorzystać drzemiący w Tobie potencjał do realizacji marzeń? 

Pomogę Ci osiągnąć spokój i spełnienie, dzięki procesowi coachingowemu, który nakierowany jest na Twój rozwój. Wspólnie nazwiemy, a następnie pokonamy Twoje ograniczenia, wzmacniając Twoją siłę do działania oraz odwagę do zmian.

Na co nastawiony jest life coaching?

1. Twój rozwój osobisty – zwiększenie pewności siebie, rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, określenie Twojej wizji szczęśliwego życia.

2. Self-care – budowanie solidnych fundamentów asertywności, umiejętność stawiania granic, komunikowania swoich potrzeb i oczekiwań.

3. Określenie priorytetów i celów, a następnie opracowanie planu działań, który przybliży Cię do ich realizacji. 

4. Rozwiązanie problemów i dylematów, analiza obecnej sytuacji i znalezienie najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

5. Radzenie sobie z trudnościami i blokadami – praca nad własnymi przekonaniami, odkrywanie metod pokonywania przeszkód.

6. Zarządzanie czasem, energią i pieniędzmi – lepsza organizacja, świadome oszczędzanie, planowanie inwestycji, wychodzenie z problemów finansowych, opracowanie planu inwestycji.

7. Wypracowanie nowych nawyków – wprowadzanie zasad zdrowego żywienia, redukcja stresu, budowanie pozytywnego nastawienia do życia, kształtowanie wytrwałości i chęci do działania.

Przejdź ze mną przez proces, w wyniku którego zaczniesz świadomie i odważnie żyć pełnią swoich możliwości. 

COACHING KARIERY

Zasługujesz na to, by spełniać się zawodowo i ze swojej pracy każdego dnia czerpać satysfakcję. Jeśli zastanawiasz się nad sensem swojej kariery, rozważasz zmianę pracy lub potrzebujesz wsparcia w opracowaniu strategii rozwoju, coaching kariery jest dla Ciebie. 

Pomogę Ci przeanalizować Twoje naturalne predyspozycje, nazwać potrzeby i obrać ścieżkę, która doprowadzi Cię do zawodowego spełnienia. Wspólnie odpowiemy na pytanie „co dalej?”.

Obszary, nad którymi pracujemy podczas procesu coachingu kariery to:

1. Rozwój zawodowy – ustalenie celów, opracowanie strategii i planu działania, które pomogą Ci świadomie zarządzać swoją ścieżką zawodową.

2. Zwiększenie Twojej wartości na rynku pracy, wzmocnienie pewności siebie, określenie zasobów, analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego. 

3. Praca nad przekonaniami i ograniczeniami prowadząca do otwarcia Cię na nowe możliwości i dopuszczenie do głosu Twoich potrzeb i ambicji. 

4. Wsparcie w lepszym zarządzaniu Twoim czasem i priorytetami, abyś mógł/mogła skuteczniej realizować swoje zawodowe cele.

5. Rozwój umiejętności miękkich – kształtowanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, budowanie lepszych relacji ze współpracownikami, rozwiązywanie konfliktów, rozwijanie empatii, asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Wspólnie opracujemy dopasowaną do Twojego potencjału ścieżkę kariery i określimy plan prowadzący do jej realizacji. Dzięki wykorzystaniu swoich zasobów w końcu w pełni rozwiniesz skrzydła i osiągniesz satysfakcję z tego, co robisz.

COACHING PRZEKONAŃ 

Brak Ci wiary w siebie? Ciągle zastanawiasz się, co myślą o Tobie inni, sabotujesz własne pomysły? Wszystko wskazuje na to, że Twoje aktualne przekonania powstrzymują Cię przed działaniem i blokują Twój potencjał. 

Za wszystkim, co robisz (lub nie) kryją się Twoje myśli. Pomogę Ci zbudować nowe, wspierające Cię przekonania, które otworzą przed Tobą drogę do wolności, spełnienia, odwagi i życia w zgodzie ze sobą.

Co nastąpi w Twoim życiu wskutek coachingu przekonań?

1. Zmiana negatywnych myśli na pozytywne i wspierające, otwierające drzwi do sukcesu.

2. Pozbycie się zakorzenionych głęboko przekonań, które powodowały strach, blokady w działaniu i negatywną samoocenę. 

3. Działanie zgodzie z Twoimi wartościami i celami – przestaniesz stawiać na pierwszym miejscu opinię innych i nauczysz się podążać za swoimi potrzebami.

4. Budowanie wyższej samooceny i poprawa jakości życia dzięki dostrzeżeniu swojej własnej wartości i docenieniu Twojej życiowej roli. 

5. Zrozumienie, jak przekonania kształtują myśli i zachowania, a następnie umiejętne wykorzystanie tej wiedzy na Twoją korzyść. 

6. Rozwinięcie umiejętności wspierającego myślenia, zwiększenie sił, motywacji i energii do działania, świadome pokonywanie trudności. 

Otwórz się na nowe, wspierające Cię doświadczenie, dzięki któremu zbudujesz pewność siebie i wiarę we własne możliwości. 

COACHING ZMIANY

Każda zmiana w życiu to wyzwanie. Przeprowadzka, zmiana pracy, stylu życia, potrzeba przebudowania relacji, nowa społeczna lub zawodowa rola. Każda z nich wymaga odważnej decyzji, a następnie planu i konsekwencji podczas wprowadzania go życie.

Pomogę Ci określić Twoje potrzeby, a następnie wesprę Cię w procesie wprowadzania zmian w Twoim życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. 

Co składa się na coaching zmiany?

1. Identyfikacja potrzeb, określenie celów, nazwanie przeszkód, które możesz napotkać.

2. Wypracowanie strategii przezwyciężania trudności i opracowanie metod radzenia sobie z nimi, pokonywanie stresu i obaw związanych z nową sytuacją.

3. Zaplanowanie procesu w czasie i konsekwentne realizowanie założonych działań.

4. Wydobywanie na zewnątrz pokładów Twojej siły, motywacji i energii, byś z zaangażowaniem i chęcią mógł/mogła podejmować się wprowadzania zmian.

5. Twój rozwój osobisty i zawodowy: nauka pokonywania barier, zarządzania czasem, rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

6. Analiza postępów i wpływu tempa wprowadzanych zmian na Twoje samopoczucie.

Razem przejdziemy przez proces, który otworzy nowy, lepszy rozdział w Twoim życiu.

COACHING WŁASNA FIRMA

Własna firma to odpowiedzialność, nieustanne analizy, wyzwania i pokonywanie trudności. Chcesz osiągać lepsze wyniki, odpowiednio zarządzać czasem i zbudować w sobie poczucie sprawczości w realizacji celów?

Pomogę Ci rozwijać swoje umiejętności strategiczne i przekuwać je w dochodowy biznes.

Z jakimi tematami możesz się zgłosić na coaching własna firma?

1. Ustalenie celów i strategii biznesowej, analiza środków, możliwości i możliwych kierunków działania.

2. Rozwój umiejętności przywódczych i managerskich, zarządzanie pracownikami i projektami, wzmacnianie pewności siebie i własnej decyzyjności.

3. Doskonalenie umiejętności marketingowych i sprzedażowych, budowanie relacji z klientem.

4. Zarządzanie czasem, organizacja pracy, optymalizacja procesów i analiza biznesowa.

5. Rozwój kompetencji miękkich: kreatywności, innowacyjne podejście do działania, procesy twórcze i szukanie optymalnych rozwiązań. 

6. Identyfikowanie i przekształcanie negatywnych przekonań lub nawyków, które mogą utrudniać rozwój firmy w pozytywne myśli, nastawienie i nowe rozwiązania. 

Dzięki coachingowi własna firma osiągniesz lepsze wyniki biznesowe i rozwiniesz swoje kompetencje jako przedsiębiorca, manager czy parter biznesowy. 

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY

Jednorazowa

SESJA COACHINGOWA

 • Diagnoza wstępna i opracowanie celu
 • Sesja coachingowa 90 minut

250 PLN

 

3 miesięczny proces

Pakiet 6 sesji

 

 • Diagnoza wstępna i opracowanie celu
 • Co 2 tygodnie sesja coachingowa
 • Dodatkowe ćwiczenia wspierające proces (praca z ciałem, kontakt z naturą)
 • Kontakt przez maila lub aplikację
 • Co miesiąc mierzenie postępów
 • Kontrakt

1280 PLN (Możliwa płatność w ratach 420 PLN/miesiąc)

 

5 miesięczny proces

Pakiet 10 sesji

 • Diagnoza wstępna i opracowanie celu
 • Co 2 tygodnie sesja coachingowa
 • Dodatkowe ćwiczenia wspierające proces (praca z ciałem, kontakt z naturą)
 • Kontakt przez maila lub aplikację
 • Co miesiąc mierzenie postępów
 • Kontrakt
 • Dodatkowa sesja do wyboru – praca z ciałem lub sesja więzi z naturą online

2240 PLN (możliwa płatność w ratach – 448 PLN/miesiąc)

 

Nie wiesz, jaki temat coachingu wybrać? Masz wątpliwości lub chcesz wiedzieć więcej? Chcesz mnie poznać? Zapisz się na bezpłatną konsultację, podczas której opowiem Ci, jak pracuję, na czym polega proces coachingowy, jakie są możliwości współpracy lub zadaj Twoje pytania. Zapraszam.

Zapisuję się na konsultację

Opinie moich klientów

Dziękuję za sesje coachingowe. Teraz wykonuję kolejne małe kroki, żeby wykonywać swoje wielkie cele. W ostatnim czasie dostałam dwie propozycje sukcesu. Miło być Kobietą Sukcesu. 🙂

Dobromiła Smołak

Iwonka to bardzo dobry Couch. Odbyłyśmy 6 sesji które bardzo mi pomogły i dały motywację do działania. Iwonka jest osobą bardzo empatyczna, uśmiechniętą, pogodną i mającą wyczucie w pracy z drugim człowiekiem. Czas na sesjach szybko mija i jest po prostu dobrze spędzony! Lubię nasze spotkania 🙂 Polecam bardzo!!

Justyna Robaczewska

Spotkania są bardzo budujące, w cudownej, przyjaznej atmosferze. Nie dają gotowych recept ani rozwiązań - są dużo cenniejsze - sprawiają, że tych rozwiązań uczę się znajdować samodzielnie.

Anna Majewska

COACHING

ODKRYJ TWOJE ZASOBY

Ludzie są w porządku tacy, jacy są. Posiadają już zasoby, aby zdobyć to, czego pragną. To podstawowe zasady coachingu. Tworzę dla Ciebie przestrzeń, w której możesz rozwinąć skrzydła i wbić się na kolejny poziom.

STWÓRZ NOWE PRZEKONANIA I NAWYKI

Zmiana przekonań to najlepszy sposób na zmianę nawyków. Sam/a możesz wybrać, w co chcesz wierzyć i jak tworzyć swoją rzeczywistość. Regularny sport, zdrowe nawyki żywieniowe, pewność siebie i wiara w to, że możesz osiągnąć sukces w Twoim biznesie to niektóre z efektów coachingu.

ZACZNIJ ŻYĆ TAK, JAK CHCESZ

Podążaj za swoją wizją. Dzięki coachingowi przekujesz wizualizację w materializację Twoich celów i pragnień. Przyspieszysz ich realizację i zaczniesz żyć, tak jak zawsze chciałaś/eś. Coaching rozpali Twoją iskrę. Nie zwlekaj. Czas i tak upłynie.

Dlaczego coaching właśnie ze mną?

Zaczynałam od pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, które motywowałam do działania wierząc w ich możliwości. Czekałam, zamiast z niecierpliwością rozwiązywać wszystkie sprawy za nie. Później uczyłam tańca i prowadziłam fitness zachęcając uczestniczki swoich zajęć, aż w końcu zostałam przewodnikiem i instruktorem kąpieli leśnych, gdzie rozwinęłam kompetencje coachingowe. Całe życie pracuje z ludźmi, jako trener szkoleń, wsparcie w rozwoju czyjegoś biznesu.

Moje naturalne zdolności wzmocnione wykształceniem, ciekawością świata oraz ogromną energią do działania są idealnymi umiejętnościami coacha. Rzuciłam pracę, by pójść na Główny Szlak Beskidzki, bo wierzyłam, że znajdę kolejną, wzięłam urlop bezpłatny, by wyjechać na 16 miesięcy do Tajlandii i żyć pośród lokalnej społeczności. Wydałam swoje karty „Ciało – moja ziemia”, których celem jest budowanie serdecznej relacji z własnym ciałem i pogłębienie więzi z naturą. Dopracowałam je na sesji coachingowej w naturze! Chciałam pisać opowiadania dla dzieci? Pisałam. Prowadzić zajęcia taneczne i jeździć po Polsce z warsztatami? Też to osiągnęłam, aż w końcu postanowiłam założyć własną firmę i połączyć wszystkie dziedziny: pracę z ciałem, kontakt z naturą i  pracę z umysłem.

Kibicuję z całego serca wszystkim swoim klientom. Łączę pracę umysłową z pracą z ciałem (Laban, Lowen, choreoterapia) oraz kontaktem z naturą (przewodnik i instruktor kąpieli leśnych) zapewniając moim klientom holistyczne i transformujące doświadczenie. Oferuję coaching pogłębiony o aspekty związane z ruchem i naturą, więc jeśli zdecydujesz się na proces z pewnością otrzymasz ode mnie ćwiczenia, które wesprą Cię w Twojej pracy.

Masz pytania? Pisz śmiało!

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Temat wiadomości

  Wiadomość