Skip to main content

W życiu codziennym rzadko zatrzymujemy się, aby zastanowić się nad tym, co tak naprawdę dzieje się w naszym ciele. Jednak świadomość ciała jest kluczem do głębszego zrozumienia siebie oraz do osiągnięcia pełnej harmonii i dobrostanu.

Czym właściwie jest „ŚWIADOMOŚĆ”?

Pojęcie to obejmuje znacznie więcej, niż tylko skupienie swojej uwagi na czymś. Jest to także skupienie na własnych doznaniach, zdawanie sobie sprawy z tego, co dzieje się zarówno wewnątrz nas, jak i w otaczającym nas świecie. Świadomość ciała to nic innego jak zanurzenie się w pełni w naszym ciele, zrozumienie jego potrzeb, sygnałów i umiejętność prowadzenia z nim dialogu.

Świadomość ciała: Odkryj siłę doświadczania

Świadomość ciała to umiejętność rozpoznawania, zrozumienia i uważnego doświadczania własnego ciała. To nie tylko rozumienie fizycznych doznań, ale także stanów emocjonalnych i zmysłów, które towarzyszą nam w danym momencie. To właśnie w tej pełnej obecności w ciele tkwi klucz do zrozumienia siebie i własnej natury.

Świadomość ciała jest powiązana ze świadomością sygnałów z czuciowego układu nerwowego. Świadomość ciała z eksteroreceptorów pochodzi od bodźców, które mają swoje źródło poza ciałem (dotyk, smak, zapach, dźwięk, widok). Świadomość ciała z interoreceptorów składa się z doznań, które powstają we wnętrzu ciała (tkanka łączna, mięśnie i narządy wewnętrzne). 

Kluczowe Elementy Świadomości Ciała:

 • obecność i uważność: skoncentrowanie uwagi na chwili obecnej, na aktualnych doznaniach ciała, prowadzi do pełniejszego przeżywania i lepszego radzenia sobie z emocjami
 • rozpoznawanie sygnałów ciała: umiejętność identyfikowania i zrozumienia różnych sygnałów płynących z ciała, takich jak ból, napięcie, komfort czy dyskomfort
 • akceptacja i szacunek: akceptacja swojego ciała takim, jakim jest, bez oceniania czy negatywnego spojrzenia na jego wygląd czy funkcje
 • dialog z ciałem: zdolność do prowadzenia dialogu z ciałem, słuchania jego potrzeb i reagowania w sposób empatyczny
 • integracja emocji i ciała: zrozumienie, jak emocje wpływają na ciało i odwrotnie, oraz świadomość tego powiązania

„To, co myślimy, wpływa na to, jak się poruszamy, ale to, jak się poruszamy, wpływa na to, jak myślimy”

Słowa Anny Halprin, znanej choreografki i pionierki w dziedzinie terapii tańcem, są bardzo inspirujące i odnoszą się do głębszego zrozumienia związku między naszymi myślami a naszym ciałem. To, co myślimy, ma wpływ na nasze ciało, ale również sposób, w jaki się poruszamy i używamy naszego ciała, może mieć znaczący wpływ na nasze myślenie, emocje i ogólne samopoczucie.

Anna Halprin jest przykładem doświadczenia osobistego związku między świadomością ciała a zdrowiem psychicznym i fizycznym. Zachorowała na raka piersi w 1972 roku i w momencie diagnozy podjęła decyzję o zastosowaniu innowacyjnych i kreatywnych metod leczenia, które obejmowały także praktyki związane ze świadomością ciała, ruchem i sztuką. Była przekonana, że proces leczenia i zdrowienia musi uwzględniać całe jej ciało oraz jej doświadczenia emocjonalne i psychiczne.

Halprin wykorzystała swoją wiedzę na temat tańca i terapii tańcem jako narzędzia do zdrowienia. Stworzyła specjalne sesje ruchowe, które integrowały zarówno jej doświadczenia fizyczne, jak i emocjonalne. Uważała, że ​​praca z ciałem i ruchem może pomóc w uwalnianiu emocji, redukowaniu stresu oraz wspieraniu procesu zdrowienia.

Jej podejście do leczenia raka było oparte na przekonaniu, że ciało i umysł są ze sobą ściśle powiązane, a praca nad jednym obszarem może mieć pozytywny wpływ na drugi. Choć nie ma jednoznacznych naukowych dowodów na skuteczność tych metod w leczeniu raka, doświadczenie Anny Halprin i jej podejście do zdrowienia przez tańca i świadomość ciała przyczyniły się do zainteresowania się tym obszarem i eksploracji alternatywnych metod terapeutycznych w procesie leczenia.

To wzajemne oddziaływanie między ciałem a umysłem podkreśla znaczenie pracy nad obydwoma obszarami w celu osiągnięcia równowagi i pełni życia. Praktyki, takie jak terapia tańcem, joga, medytacja czy mindful movement stają się coraz bardziej popularne jako sposoby integracji ciała i umysłu dla dobra naszego zdrowia i samopoczucia.

Dlatego temat wpływu ruchu na nasze samopoczucie i tego, jak możemy nim świadomie sobie pomagać, już wkrótce zostanie rozwinięty na warsztatach Ciałoświadomość.

Poznaj inne korzyści związane z rozwojem świadomości ciała:

 • Zwiększenie poczucia obecności i uważności.
 • Lepsze zarządzanie stresem i napięciem.
 • Poprawa zdolności radzenia sobie z emocjami.
 • Budowanie zdrowszej relacji z własnym ciałem.
 • Przyczynianie się do ogólnego dobrostanu psychicznego i fizycznego.
 • Możliwość samoregulacji.
 • Przyjazna relacja ze sobą.
 • Zdrowie i długowieczność.
 • Odpowiadanie na potrzeby.
 • Doświadczanie przyjemności.

Jaki jest najprostszy sposób na pogłębienie świadomości ciała? 

 • Usiądź wygodnie i poczuj jak twoje ciało styka się z powierzchnią krzesła, fotela. 
 • Skoncentruj się na swojej skórze i obserwuj, jak reaguje na nacisk podłoża oraz na bodźce z zewnątrz.
 • Zanurz się w odczuciach, które docierają do ciebie od wewnątrz, głębiej w twoim ciele.
 • Zadaj sobie pytanie: Czy czuję się teraz komfortowo? Jak rozpoznaję uczucie komfortu, a jak dyskomfortu? Zauważ, jak zmieniają się Twoje odczucia zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.”

Zrozumienie i rozwój świadomości ciała to klucz do pełniejszego życia i osiągnięcia harmonii zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dlatego warto poświęcić czas na eksplorację tego fascynującego obszaru naszego istnienia.

Chcesz pogłębić serdeczną relację z ciałem? Zapisz się na PROGRAM CIAŁOŚWIADOMOŚĆ. 

świadomość ciała

Emocjewnaturze

Leave a Reply